Nordisk avfallsbörs. Problemavfall - Nordiska behandlingsanläggningar och mottagningsstationer (upplaga 3)

I rapporten redoviss nordiska och vissa europeiska behandlingsanläggningar för problemavfall. Uppgifter ges över accepterade avfallstyper, behandlingskapacitet, priser samt ev krav vad gäller emballage eller transportsätt. Motsvarande uppgifter över mottagningstationer ges. Vdare kommenteras kortfattat transportbestämmelser enlgt ADR.

Prenumerera på våra nyhetsbrev