Nollvision för olyckor och ohälsa på arbetsplatsen

Folder till rapport B2378 Nollvisionen- Forskningsstöd för nollvisionen för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin.

Sammanfattning

Med utgångspunkt från forskningsstudien om arbetsmiljö och säkerhetskultur, sammanfattas i foldern studiens resultat samt tips och rekommendationer för hur en hållbar säkerhetskultur kan skapas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen