Nollvision för olyckor och ohälsa på arbetsplatsen

Folder till rapport B2378 Nollvisionen- Forskningsstöd för nollvisionen för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin.

Sammanfattning

Med utgångspunkt från forskningsstudien om arbetsmiljö och säkerhetskultur, sammanfattas i foldern studiens resultat samt tips och rekommendationer för hur en hållbar säkerhetskultur kan skapas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev