Nivåmätare och nivåvakter i kemisk processindustri. En allmän vägledning och marknadsöversikt, 1988.

Nivåmätare/vakter arbetar efter fem huvudprinciper: 1) Mekanik och Elektromekanik, 2) Elektriska egenskaper, 3) Tryck 4) Vågutbredning, 5) Vikt. På svenska marknaden finns 200 olika nivåmätare försålda av 61 företag. Mätarna och företagen redovisas i rapporten. Det stora utbudet gör det svårt att välja rätt system för en given uppgift. Man bör göra åtskillnad mellan mätare och vakter. Mätare kan visserligen tjäna som vakter men av vakter krävs en 100-procentig vaktfunktion. Därför bör mätande system kompletteras med vakter. Vid valet av mätsystem bör följande faktorer speciellt beaktas: 1) Det skall innehålla så få rörliga delar som möjligt 2) Det skall vara lätt att montera, underhålla, kontrollera och kalibrera 3) Det skall vara långtidsstabilt, dvs ha en liten drift av nollpunkt och maxpunkt 4) Det skall vara så okänsligt som möjligt för temperaturvariationer 5) Det skall vara Ex-klassat om det skall arbeta i exlosiva miljöer. Mätare och vakter ersätter inte människans insats utan kompletterar denna. Därför betonas utbildning, ett planlagt underhåll, service och lagerhållning av reservdelar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen