Naturbaserade lösningar i urbana miljöer: Erfarenheter från Blue Green City Lab

IVL Svenska Miljöinstitutet har under perioden 2017 till 2021 deltagit i ett Vinnova-finansierat projekt i Malmö, Blue Green City Lab, som är en testbädd för blågröna lösningar. Projektet har bland annat syftat till att utvärdera både etablerade och ännu inte beprövade metoder av naturbaserade lösningar. Testbädden har inte haft en särskild fysisk infrastruktur som bas, utan de blågröna lösningar som ingått i testbädden har varit förlagda hos verkliga behovsägare på olika platser i Malmö stad. Målsättningen har varit att utveckla en testbädd för hållbara blågröna lösningar som kan attrahera tillräcklig finansiering för att kunna klara sig utan stödfinansiering.

I denna rapport sammanfattar vi några av de utvärderingar och lärdomar som IVL gjort inom ramen för testbäddsprojektet. Projektet Blue Green City Lab har gett ökad kunskap och nya erfarenheter kring hydrologiska parametrar samt utvärdering av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i olika system, platser och stadsmiljöer. Det gäller specifikt användning och utvärdering av verktyg för ekosystemtjänstanalys, utvärdering av vattenförbrukning i växtväggar samt dynamiska dagvattenmodeller. Projektet har gett upphov till nya insikter kring vilka aspekter som behöver följas upp och förbättras för att blågröna lösningar ska utgöra användbara verktyg för att hantera de negativa effekterna av ett förändrat klimat.

Prenumerera på våra nyhetsbrev