Nationell luftövervakning - Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t.o.m. 2017

Naturvårdsverket ansvarar för den nationella övervakningen av luftens och nederbördens kvalitet i bakgrundsmiljö. I rapporten redovisas resultat från verksamheten inom Programområde Luft avseende mätningar till och med 2017 och regionala modellberäkningar till och med 2016, respektive 2017 för marknära ozon.

Prenumerera på våra nyhetsbrev