Motala Ströms Vattenvårdsförbund, Redovisning av recipientkontroll 1993-1995

Denna rapport utgör en sammanfattning av recipientkontrollen 1993-1995. Syftet med sammanfattningen är att ge en kort och övergripande information om tillståndet i de vattendrag, sjöar och kustområden som Motala Ströms Vattenvårdsförbund verkar i. Sammanfattningen ingår i en mer omfattande rapport av den kontroll förbundet har utfört under 1993-1995, vilken kan beställas av MSV eller IVL.

Prenumerera på våra nyhetsbrev