Motala Ströms Vattenvårdsförbund, Redovisning av recipientkontroll 1993-1995

Denna rapport utgör en sammanfattning av recipientkontrollen 1993-1995. Syftet med sammanfattningen är att ge en kort och övergripande information om tillståndet i de vattendrag, sjöar och kustområden som Motala Ströms Vattenvårdsförbund verkar i. Sammanfattningen ingår i en mer omfattande rapport av den kontroll förbundet har utfört under 1993-1995, vilken kan beställas av MSV eller IVL.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen