Molekylära aspekter på aluminiums effekter på biologiska processer. En litteraturöversikt.

En översikt ges över lösta aluminiumföreningars interaktion med biologiska system. Aluminium reagerar med vatten och bildar i neutral miljö svårlöslig hydroxid. I låga koncentrationer förekommer dock såväl kat- som anjonformer av aluminium. Halterna ökar i miljöer utanför pH 5-8, och i närvaro av komplexbildande ligander kan högre koncentrationer av aluminium förekomma. Olika jonslag av aluminium ger olika effekt på biologiska system. Bildning av komplexa former av aluminium påverkar bl.a resorption och toxicitet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen