Modifierad kemfällningsprocess med återvinning av fällningskemikalier - Detaljstudie av vissa delsteg. Delrapport 2. Förtjockning och avvattning av slam.

I denna rapport ges en överblick över olika tekniker för avvattning av slam, med speciell syftning till slam från kemisk behandling av avlopp från massa- och pappersindustrin. Slutsatsen är att förtjockning med hjälp av sedimentation följt av avvattning i en kammarfilterpress är en användbar metod för behandling av kemiskt slam. Med hjälp av polyelektrolyt är det möjligt att nå 4% konsistens i förtjockningsstadiet. Förutsatt att förtjockningen utförs på ett riktigt sätt, att filterpressen används vid temperaturer över rumstemperatur och att trycket ökar gradvis, är det möjligt att nå 30% konsistens i en kammarfilterpress. En membranfilterpress kan vara ett intressant alternativ till kammarfilterpressen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen