Modell för biokemisk nedbrytning av organisk substans och metoder för kalibrering av modellparametrar. Del I. Biokemisk nedbrytning i laboratoriemiljö. Del II. Recipientmiljö, en korrigering för speciella recipientfaktorer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev