Minskade svavelutsläpp 1970 - 1983. Kartläggning av orsaker.

IVL har på uppdrag av KVM (Kraft och Värmeindustrins Samarbetsorgan för miljöfrågor) analyserat orsakerna till den kraftiga minskningen av svaveldioxidutsläppen som skett mellan åren 1970 - 1983. Under dessa år minskade svaveldioxidutsläppen i Sverige från ca 1 milj ton till ca 300.000 ton. Den kraftiga minskningen beror främst på ett generellt energisparande samt övergången till nya energiformer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen