Minskade svavelutsläpp 1970 - 1983. Kartläggning av orsaker.

IVL har på uppdrag av KVM (Kraft och Värmeindustrins Samarbetsorgan för miljöfrågor) analyserat orsakerna till den kraftiga minskningen av svaveldioxidutsläppen som skett mellan åren 1970 - 1983. Under dessa år minskade svaveldioxidutsläppen i Sverige från ca 1 milj ton till ca 300.000 ton. Den kraftiga minskningen beror främst på ett generellt energisparande samt övergången till nya energiformer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev