Miljövänlig tillverkning av blekt massa. Delprojekt 1, yttre miljö.

Klorat som bildas vid massablekning med klordioxid är ett relativt stabilt och lättlösligt salt. Klorat har visat sig vara kraftigt tillväxthämmande på flertalet testade växtorganismer, varför det tidigare använts som växtgift. Vid denna undersökning har kloratet testats på olika slags planktoniska alger, en fastsittande alg, en flytbladsväxt samt två crustaceer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev