Miljövänlig tillverkning av blekt massa, delrapport 2.

Effekter av totalt fabriksavlopp resp totalt blekeriavlopp på fortplantning hos zebrafisk. Totalt fabriksavlopp och totalt blekeriavlopp från en sulfatfabrik med konventionell bleksekvens har testats med avseende på akuttoxicitet mot vuxna zebrafiskar. Dessutom har analys av klorerade fenoler och guajakoler i exponerade fiskar utförts.

Prenumerera på våra nyhetsbrev