Miljömålsstyrd tillsyn. Miljökvalitetsmål, miljölagstiftning och företagens frivilliga miljöarbete i samverkan. Slutsatser, framtidsbild och åtgärder

Denna rapport innehåller slutsatser, framtidsbild och åtgärder till huvudrapporten 'Miljömålsstyrd tillsyn - Miljökvalitetsmål, miljölagstiftning och företagens frivilliga miljöarbete i samverkan' (B1765). - Rapporten sammanfattar studiens slutsatser och redovisar framtidsbild och förslag på åtgärder för en effektivare miljötillsyn

Prenumerera på våra nyhetsbrev