Miljöeffekter av tillsatskemikalier använda vid papperstillverkning.

Inom pappersindustrin används ca 800 handelsprodukter som tillsats- eller hjälpkemikalier dels för att ge papperet olika funktionella egenskaper, dels för att öka effektiviteten och minska störningarna i produktionsprocessen. I projektet har produkterna indelats i grupper under vilka uppgifter om 'funktion och förbrukning', 'kemisk karakteristik', 'retention och utsläpp', 'hälsorisker' och 'miljöeffekter' har sammanställts. I rapporten redovisas ekotoxikologiska tester för grupperna skumdämpare, slembekämpningsmedel och våtstyrkemedel. Projektet har inte påvisat några allvarliga eller tidigare okända miljöfaror vid normal användning av tillsatsmedel vid papperstillverkning. Projektet har dock visat att ett stort antal av de använda produkterna har potentiellt negativa miljöeffekter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen