Miljöeffekter av specialstålframställning. Metallhalter i vatten, sediment och organismer i sjöarna runt Hagfors Specialstålverk.

Inom ramen för projektet 'miljöeffekter av specialstålframställning' har undersökningar genomförts i vattensystemen uppströms respektive nedströms Hagfors Specialstålverk. Syftet har varit att kartlägga förekomst, spridning och transport av olika metaller i akvatisk miljö.

Prenumerera på våra nyhetsbrev