Miljöeffekter av specialstålframställning. Metallhalter i vatten, sediment och organismer i sjöarna runt Hagfors Specialstålverk.

Inom ramen för projektet 'miljöeffekter av specialstålframställning' har undersökningar genomförts i vattensystemen uppströms respektive nedströms Hagfors Specialstålverk. Syftet har varit att kartlägga förekomst, spridning och transport av olika metaller i akvatisk miljö.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen