Miljöeffekter av raffinaderiutsläpp i akvatisk miljö.

Rapporten är en genomgång av internationell litteratur om raffinaderiavloppsvattnens kemiska sammansättning, spridning och miljöeffekter. De miljöundersökningar som utförts vid de svenska raffinaderierna under 1970- och 1980-talet har också sammanställts. Sammanställningen avser analyser av avloppsvattnens kvalitet och mängd föroreningar som släpps ut årligen. Dessutom redovisas undersökningar av hydrografiska förhållanden i recipienterna samt avloppsvattnens biologiska effekter. Effekterna på fauna och flora har studerats både i laboratorieundersökningar och i recipientundersökningar. Avslutningsvis diskuteras prognosvärdet av den kemiska och biologiska karakterisering av avloppsvattnet som hittills genomförts.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen