Miljöbedömning av förvaringstjänst - Slutrapport av delprojekt inom Grön BoStad

Rapporten redovisar en studie av hur en tjänst som bygger på att många hushåll förvarar saker gemensamt påverkar miljön. Syftet har varit att identifiera potentialer för hur tjänsten kan bli mera hållbar. Studien utgår från tre scenarier som beskriver de generella fallen för hur hushåll kan förvara saker utanför bostaden. Scenarierna har i sin tur använts för att identifiera kriterier för en miljöbedömning. Projektet har genomförts på uppdrag av Vinden AB, och har finansierats av Grön BoStad Stockholm.

Prenumerera på våra nyhetsbrev