Miljöaspekter på oljespill i Vänern. Ekologiska effekter, samt synpunkter på bekämpning och sanering.

De specifika förhållanden som råder vid oljeföroreningar i sötvatten speciellt insjöar, beskrives. Spridningen och effekterna av oljespill diskuteras. Dessutom berörs frågan vilken bekämpnings- och saneringsteknik som bör användas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev