Mikroplast och andra antropogena partiklar i vatten, sediment och musslor från Hanöbukten

Denna rapport är en presentation av resultat från analys av sediment, vatten och musselprover från två lokaler i Hanöbukten, Åhus resp. Stenshuvud. All fältprovtagning gjordes av Toxicon och proverna leverades till IVL för analys. Vatten filtrerades i fält genom pumpning och filtren kunde sedan analyseras direkt. Sediment- och musselprover levererades obehandlade och fick prepareras inför analys.

Sammanfattning

Mikroplast brukar definieras som plastpartiklar
Förekomst av mikroplast och andra antropogena partiklar, gummi, förbränningspartiklar och icke-syntetiska textilfibrer, undersöktes i vatten, sediment och musslor från två lokaler i Hanöbukten, en utanför Åhus och den andra utanför Stenshuvud. Gummipartiklarna förmodas komma från fordonsdäck. Partiklar från alla fyra grupper återfanns i vatten och sediment från bägge lokaler. I musslor återfanns endast en plastpartikel i ett poolat prov om 31 individer från Stenshuvud. I djurprovet från Åhus, bestående av 35 individer, fanns inga plastpartiklar.

Antalet prover var för få för att kunna dra några säkra slutsatser om skillnader i förekomst av antropogena partiklar mellan de två lokalerna, men i de analyserade proverna kunde inga egentliga skillnader detekteras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen