Metodutveckling för helhetsbedömning av förändringar i produktionsprocesser

Sustainability has become more important also for industrial production. Sustainability is difficult to measure and up to now no accepted method for sustainability assessment exists. The goal of the work for this report was to develop a method for comprehensive assessment of different process alternatives in production. The report consists of three main parts. In the first part different methods for assessment of sustainability found in literature are described. Some of the more important methods are LCA, ECO-Indicator, EEA and environmental key numbers. In the second part a method for sustainability assessment of environmental, social and economical characteristics of different production process alternatives is developed. The third part of the report shows a simple software in order to test the developed method. Both the developed method and the software implementation are assessed and issues for further development are given

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen