Metodik för sanering av miljöfarligt avfall.

En sammanställning har utförts av aktuella informationskällor som kan ge handledning vid sanering av miljöfarligt avfall. Inledningsvis lämnas aktuell olycksstatistik och hur bekämpningen av kemikaliespill är organiserad i kommunerna. I kapitel 2 beskrivs generellt förfarandet vid sanering av deponier och kemikalieutsläpp.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen