Metod för beskrivning av grafit i aerosoler.

Tidigare undersökningar har visat att ljusabsorption av partiklar beror på deras innehåll av grafit. En apparatur för mätning av ljusabsorption har gjorts och är beskriven.

Prenumerera på våra nyhetsbrev