Metalltransport i Garpenberg, ett område rikt på äldre gruvavfall

Under ett års tid har undersökningar utförts inom Garpenbergsgruvans recipientområde i södra Dalarna. Undersökningarna har syftat till att studera metallflödena i vattensystemet under olika årstider och metallernas fastläggning/upptag i sediment och vegetation samt utlösning från desamma. Olika metallkällors lägen har fastställts och deras kvatitativa betydelse värderats

Prenumerera på våra nyhetsbrev