Metalltransport i Garpenberg, ett område rikt på äldre gruvavfall

Under ett års tid har undersökningar utförts inom Garpenbergsgruvans recipientområde i södra Dalarna. Undersökningarna har syftat till att studera metallflödena i vattensystemet under olika årstider och metallernas fastläggning/upptag i sediment och vegetation samt utlösning från desamma. Olika metallkällors lägen har fastställts och deras kvatitativa betydelse värderats

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen