Meddelande nr 6 från IVLs kustvattenprojekt. Undersökning av gärsens (Acerina cernua) lokaltrogenhet för bedömning av artens användbarhet som naturlig bottenfauna provtagare.

Prenumerera på våra nyhetsbrev