Meddelande nr 6 från gruppen för oljeskadeskyddsforskning. Isolering och identifiering av i brackvatten lösta petroleumkolväten, samt preliminära studier av deras akuttoxiska egenskaper.

Prenumerera på våra nyhetsbrev