Meddelande nr 15, från gruppen för oljeskadeskyddsforskning. Akuta och långtidseffekter av oljespill och bekämpningsmedel, studier i fält och i modellekosystem. Föredrag vid svenska havsforskningsföreningens möte i Norrköping, april 1976.

Prenumerera på våra nyhetsbrev