Mätningar av vedeldningsrelaterade luftföroreningar i Umeå 2012/13

Resultat från mätningar av vedeldningsrelaterade luftföroreningar, jämförelse mellan platser med olika eldningsbehov och vanor samt mellan olika vedeldningsrelaterade luftföroreningar. Mätningar har, i varierande omfattning, utförts vid fyra platser i Umeå avseende partiklar (PM2.5 och sot), polyaromatiska kolväten (PAH), organiskt och elementärt kol (OC/EC) samt ”black carbon” (BC).

Prenumerera på våra nyhetsbrev