Mätningar av försurande ämnen och tungmetaller i Malmö

I denna rapport redovisas mätningar i Malmö gjorda på uppdrag av Malmö stad, under perioden oktober 2014 till september 2015, av försurande ämnen samt tungmetaller. Syftet med mätningarna var att studera halter och nedfall av tungmetaller och försurande och övergödande ämnen i Malmö i relation till bakgrundsvärden i regionen samt tidigare mätningar i området.

Sammanfattning

Mätningar av nederbörd, försurande ämnen, baskatjoner och tungmetaller har ägt rum i centrala Malmö under fyra perioder (de hydrologiska åren (oktober till september) 1999/00 2004/05, 2009/10, samt 2014/15). Syftet med mätningarna är att studera halter och nedfall av tungmetaller och försurande ämnen i Malmö i relation till bakgrundsvärden i regionen samt tidigare mätningar i området. För det senaste mätåret 2014/2015 jämfördes nedfallet av försurande ämnen med bakgrundsstationen vid Hissmossa, och nedfallet av tungmetaller jämfördes med bakgrundsstationen vid Vavihill. Mätningarna vid Hissmossa ingår i Krondroppsnätet och finansieras av Skånes Luftvårdsförbund, medan mätningarna i Vavihill ingår i den nationella miljöövervakningen som finansieras av Naturvårdsverket. Samtliga mätningar utförs av IVL.

This report is only available in Swedish.

Prenumerera på våra nyhetsbrev