Massatillverkning med antrakinon som katalysator. Litteratursammanställning över atrakinons förekomst och förekomstformer i massaprocesser samt effekter på biologiska system.

Uppgifter om antrakinons förekomst, förekomstformer och effekter på biologiska system vid dess användning som katalysator i massatillverkning har sammanställts för att tjäna som underlag vid en bedömning av hanteringens effekter på miljön och ett eventuellt behov av utvidgade undersökningar. Kinon oxiderar ändgrupper i cellulosa och antrahydrokinon deltar i depolymerisationen av lignin. Antrakinon förbrukas så småningom under tillverkningsprocessen. Adsorption till strukturer i pappersmassan, reduktion till antron och antracen och konjugering till olika låg- och högmolekylära komponenter i ved är exempel på mer eller mindre klart dokumenterade bireaktioner för antrakinon.

Prenumerera på våra nyhetsbrev