Märks arbetsmiljön? - en förstudie om arbetsmiljö i miljömärkning

I rapporten beskrivs och analyseras innehållet av arbetsmiljöfrågor i fem olika miljömärkningar, Svanen, Bra Miljöval, KRAV, FSC och TCO-märkning. Dessutom har telefonintervjuer gjorts med 13 företag och en kommun för att undersöka intresset för att inkludera arbetsmiljö i miljömärkningen. Generella regler som handlar om arbetsmiljöarbetet i företag, t ex krav på laguppfyllnad, finns i flera märkningar. Mest konkreta är de i FSC. I Svanen är de mer tydliga än i Bra Miljöval och KRAV. Det är osäkert vilken praktisk betydelse dessa generella regler har för arbetsmiljön. TCO-märkningen saknar denna typ av arbetsmiljöaspekter. De detaljerade reglerna om kemikaliehantering i Svanen, Bra Miljöval och KRAV är bra för arbetsmiljön. Vinsterna för arbetsmiljön är dock oftast oplanerade eftersom reglerna är skrivna med tanke på yttre miljö och konsumenternas hälsa. Andra detaljerade regler som handlar om arbetsmiljö saknas i dessa märkningssystem...

Prenumerera på våra nyhetsbrev