Märks arbetsmiljön? - en förstudie om arbetsmiljö i miljömärkning

I rapporten beskrivs och analyseras innehållet av arbetsmiljöfrågor i fem olika miljömärkningar, Svanen, Bra Miljöval, KRAV, FSC och TCO-märkning. Dessutom har telefonintervjuer gjorts med 13 företag och en kommun för att undersöka intresset för att inkludera arbetsmiljö i miljömärkningen. Generella regler som handlar om arbetsmiljöarbetet i företag, t ex krav på laguppfyllnad, finns i flera märkningar. Mest konkreta är de i FSC. I Svanen är de mer tydliga än i Bra Miljöval och KRAV. Det är osäkert vilken praktisk betydelse dessa generella regler har för arbetsmiljön. TCO-märkningen saknar denna typ av arbetsmiljöaspekter. De detaljerade reglerna om kemikaliehantering i Svanen, Bra Miljöval och KRAV är bra för arbetsmiljön. Vinsterna för arbetsmiljön är dock oftast oplanerade eftersom reglerna är skrivna med tanke på yttre miljö och konsumenternas hälsa. Andra detaljerade regler som handlar om arbetsmiljö saknas i dessa märkningssystem...

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen