Manuell och maskinell sortering av avfall - nationella och internationella erfarenheter av teknik och arbetsmiljö

Manuell finsortering av returpapper och förpackningar av olika slag sker vanligtvis vid transportband vid återvinningsföretag och avfallsupplag runt om i landet. Erfarenheter från sorteringsarbeten visar att manuell sortering av avfall kan orsaka arbetssjukdomar till följd av bl.a. dålig hygien, ensidiga arbetsmoment och besvärliga arbetsställningar. Erfarenheter av arbetsmiljön vid manuell sortering av avfall i Sverige, Danmark och Tyskland har sammanställts i denna rapport. I dessa länder har problem med damm, mikroorganismer, buller samt belastningsergonomiska risker uppmärksammats i olika arbetsmiljöstudier. Denna rapport innehåller också ett flertal exempel på dagens tekniska lösningar för maskinell sortering av avfall både i Sverige och utomlands. Maskinell sortering av avfall är en eftersträvansvärd utveckling, eftersom maskinell sortering är ett sätt att förbättra arbetsmiljön. I denna rapport beskrivs teknik för maskinell sortering och arbetsmiljön vid svenska företag som använder: * Maskinell sortering på sorteringsplatta, t ex sorteringsanläggningar i Helsingborg, Göteborg och Sundsvall * BRINI - systemet, t ex SITAS anläggning i Gustavsberg och Rödjurna. * Optisk sortering, t ex Optibag system i Borås och PaperSort System i Göteborg. I Tyskland har tekniken för maskinell sortering av avfall förändrats markant de senaste åren. I denna rapport har sammanfattas den tyska sorteringsteknikens utveckling under 1990-talet. SORTEC 3.0- en helautomatisk anläggning för sortering av förpackningar i Hannover samt A.R.T. sorteringsaläggning i Trier är exempel på hög teknologiska anläggningar för avfallssortering som beskrivs i rapporten

Prenumerera på våra nyhetsbrev