Manuell hantering av kemikalier. Åtgärder för bättre arbetsmiljö vid satsning, tappning och uppvägning av kemikalier

Manuell hantering av kemikalier förekommer inom i stot sett all kemisk industri. Den manuella hanteringen leder ofta till exponering för kemiska hälsorisker i form av damm eller ångor från produkten och ibland i form av hudkontakt. Manuell hantering medför också tunga lyft. I denna rapport redovisas allämma principer för åtgärder för en bättre arbetsmiljö vid kemikaliehanteirng. I 72 st åtgärdsblad finns desutom konkreta åtgärder beskrivna. Som en hjälp för att snabbt finna en åtgärd som passar för ett specifikt problem, har ett söksystem till åtgärdsbladen konstruerats. De variabler som söksystemet bygger på utgår från produktionsförhållandena och är uppdelade på - typ av kemikalie (pulver eller vätska) - typ av hantering (tappning, satsning, uppvägning) - hanterade volymer (flera eller enstaka fat/säckar, delar av fat/säckar). Åtgärdsbladen syftar till att ge konkreta ideér till hur kemikaliehanteringsproblemen kan lösas. För ytterligare information finns på varje åtgärdsblad angivet företag som säljer ev utrustning elelr företag som genomfört åtgärden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev