Målarnas arbetsmiljö. Pågående och planerade forskningsinsatser mot bakgrund av litteraturstudie och arbetsplatsbesök 1980/81.

Arbetet syftar till att ge en så klar lägesbeskrivning som möjligt av målarnas arbetsmiljö, framförallt med tonvikt på problemorientering. Till grund för arbetet föreligger en litteraturstudie samt platsbesök på åtta företags arbetsställen i Stockholmregionen. Från samtliga företag föreligger en besiktningsrapport.

Prenumerera på våra nyhetsbrev