Målarnas arbetsmiljö. Pågående och planerade forskningsinsatser mot bakgrund av litteraturstudie och arbetsplatsbesök 1980/81.

Arbetet syftar till att ge en så klar lägesbeskrivning som möjligt av målarnas arbetsmiljö, framförallt med tonvikt på problemorientering. Till grund för arbetet föreligger en litteraturstudie samt platsbesök på åtta företags arbetsställen i Stockholmregionen. Från samtliga företag föreligger en besiktningsrapport.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen