Lufttransport av PCB och HCB

Mätningar med avseende att bestämma luftens innehåll av partikelbunden PCB och HCB har genomförts dels i ett urbant område, Göteborg, dels i ett renluftsområde, Rörvik, under perioderna 1975-12-09--1976-02-06, 1977-11-01--1978-01-31 samt 1978-03-01--31. Resultaten visar att huvuddelen av den partikelbundna PCB-mängd som uppmättes i Göteborg under den första mätperioden härrör från lokala källor.

Prenumerera på våra nyhetsbrev