Lufttransport av PCB och HCB

Mätningar med avseende att bestämma luftens innehåll av partikelbunden PCB och HCB har genomförts dels i ett urbant område, Göteborg, dels i ett renluftsområde, Rörvik, under perioderna 1975-12-09--1976-02-06, 1977-11-01--1978-01-31 samt 1978-03-01--31. Resultaten visar att huvuddelen av den partikelbundna PCB-mängd som uppmättes i Göteborg under den första mätperioden härrör från lokala källor.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen