Luftkvalitetsövervakning i tätortsmiljö.

Rapporten innehåller en sammanfattning av de föredrag som hölls vid ett symposium rörande luftkvalitetsövervakning i tätortsmiljö i Göteborg den 30 oktober 1980. Föredragen behandlar policyfrågor, ger en bakgrund till behovet av luftkvalitetsövervakning samt presenterar de olika metoder och utrustningar som idag finns på området.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen