Luftkvalitetsövervakning i tätortsmiljö.

Rapporten innehåller en sammanfattning av de föredrag som hölls vid ett symposium rörande luftkvalitetsövervakning i tätortsmiljö i Göteborg den 30 oktober 1980. Föredragen behandlar policyfrågor, ger en bakgrund till behovet av luftkvalitetsövervakning samt presenterar de olika metoder och utrustningar som idag finns på området.

Prenumerera på våra nyhetsbrev