Luftkvaliteten i Sverige sommaren 1996 och vintern 1996/97. Resultat av mätningar inom URBAN-projektet

Förutom en redovisning av resultaten från mätningarna under vintern 1996/97, den 11:te mätsäsongen i rad inom URBAN-projektet, redovisas också resultaten från den första mätningen under en sommarperiod, april-september 1996. I tillägg återfinns en resultatredovisning från de tre delkollektiva projekt som drivs i anslutning till URBAN-projektet. Mätningarna under sommaren 1996 omfattade månadsvisa bestämningar av NO2 och O3 och utfördes i centrum av totalt 21 tätorter samt vid 42 mätplatser på landsbygden i anslutning till tätorterna. Under vintersäsongen, oktober-mars 1997, genomfördes mätningar i totalt 38 tätorter. Mätningarna de tre senaste säsongerna avviker något från tidigare år, genom att kommunerna kunde välja att delta med ett alternativt basprogram. Detta har medfört att den dygnsvisa provtagningen av svaveldioxid (SO2) ersatts med månadsvisa, diffusiva mätningar av SO2 samt diffusiva veckomätningar av VOC i 22 av årets medverkande kommuner.

Prenumerera på våra nyhetsbrev