Luftkvalitet i stadsutvecklingsprocessen Del ett: Kartläggning av kommuner och länsstyrelsers arbete, samt vad som skulle gynna arbetet i framtiden

Intervjuer med kommuner och länsstyrelser har genomförts för att kartlägga hur luftkvalitetsaspekten hanteras i stadsutvecklingsprocessen. Studien visar att ett stort engagemang och intresse finns för frågan. Dock finns förbättringspotential, och ett antal förslag på hur arbetet med luftkvalitet kan gynnas i framtida stadsutveckling har identifierats.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen