Lösningsmedelsexponering vid gjutning av polyuretan i formar

Exponeringsmätningar och åtgärdsinriktade mätningar har utförts vid fyra polyuretantillverkande företag som applicerar släppmedel i formar för polyuretangjutning. Släppmedlet består av några procent vax löst i lösningsmedel, t ex freon 11, industribensin, 1,1,1-trikloretan och metylenklorid. Exponeringsmätningarna gjordes under 1 timme vardera vid 48 olika arbetsplatser. Av 78 prov överskreds den additiva effekten 1,0 i 2 stycken. Den additiva effekten 0,5 överskreds av 7 prov. De åtgärdsinriktade mätningarna gjordes för att identifiera vilka arbetsmoment som gav höga halter i operatörens andningszon. Några sådana moment var sprayning av lösningsmedel, tryckluftsblåsning och arbeten där man lutar sig in över formen. Ventilationens utformning hade stor betydelse för vilka halter operatören exponerades för. Mindre betydelse hade spruttryck och typ av spraypistol.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen