Long Path' FTIR för mätning av diffusa emissioner från petrokemisk industri

På uppdrag av petrokemindustrin i Stenungsund och Naturvårdsverket har ett projekt genomförts där dispersiv absorptionsspektroskopi i det infraröda området (FTIR) använts tillsammans med ett öppet optiskt spegelsystem med en optisk våglängd på 1 km, för mätning av emissioner från petrokemisk industri. Projektet har bestått av laboratoriestudier samt en enkel fältmätning. Dessa indikerar att mycket låga halter av petrokemispecifika ämnen kan mätas, samtidigt som spektral interferens kan hanteras. För eten och propen har detta verifierats i fält med en detektionsgräns på 4-6 µg/m3 för dessa ämnen. Spårgasutsläpp av SF6 har också genomförts vilket givit en erhållen detektionsgräns på ca 0,6 µg/m3. Detta visar att kombinationen FTIR/SF6 har stor potential att utvecklas till ett verktyg för att kvantifiera diffusa utsläpp.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen