Lasermetodens möjligheter vid mätning av rökgaskomponenters koncentrationer.

I rapporten genomgås och jämförs några olika laserspektroskopiska metoder med avseende på möjligheten att använda dem för mätning av i rökgaser förekommande ämnen. Speciellt beaktas möjligheten att utföra mätningar direkt i rökgaskanalen. De metoder som behandlas bygger på absorption, fluorescens och ramanspridning samt med dessa närbesläktade processer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev