Lasermetodens möjligheter vid mätning av rökgaskomponenters koncentrationer.

I rapporten genomgås och jämförs några olika laserspektroskopiska metoder med avseende på möjligheten att använda dem för mätning av i rökgaser förekommande ämnen. Speciellt beaktas möjligheten att utföra mätningar direkt i rökgaskanalen. De metoder som behandlas bygger på absorption, fluorescens och ramanspridning samt med dessa närbesläktade processer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen