Lantbrukarnas attityder till odling av energigrödor - värderingsstudie med choice experiment

En enkätundersökning till 2000 lantbrukare med en åkerareal större en 10 hektar har genomförts i Skåne, Västra Götaland, Mälardalen och Västernorrland. I undersökningen har choice experiment (CE)- metoden använts för att uppskatta lantbrukarnas värderingar av energigrödors odlingsegenskaper. Genom CE-metoden har vi även bedömt lantbrukarnas vilja att idag odla salix, rörflen, hampa och energispannmål relativt olika netton och bidragsnivåer. Utöver CE-frågorna ställdes allmänna frågor om lantbrukarens produktionsinriktning, antal hektar åkermark samt om lantbrukaren tidigare odlat energigrödor. Därtill ställdes frågor kring viljan att arrendera ut mark för energiodling samt inställningen till slamgödsling på åkermark för energiodling.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen