Lantbrukarnas attityder till odling av energigrödor - värderingsstudie med choice experiment

En enkätundersökning till 2000 lantbrukare med en åkerareal större en 10 hektar har genomförts i Skåne, Västra Götaland, Mälardalen och Västernorrland. I undersökningen har choice experiment (CE)- metoden använts för att uppskatta lantbrukarnas värderingar av energigrödors odlingsegenskaper. Genom CE-metoden har vi även bedömt lantbrukarnas vilja att idag odla salix, rörflen, hampa och energispannmål relativt olika netton och bidragsnivåer. Utöver CE-frågorna ställdes allmänna frågor om lantbrukarens produktionsinriktning, antal hektar åkermark samt om lantbrukaren tidigare odlat energigrödor. Därtill ställdes frågor kring viljan att arrendera ut mark för energiodling samt inställningen till slamgödsling på åkermark för energiodling.

Prenumerera på våra nyhetsbrev