Kvicksilver och kadmiumemission vid råstålstillverkning

Luftemissionsdata från huvuddelen av Sveriges stålindustrier visar ett maximum på totalt 350 kg kvicksilver och 300 kg kadmium per år. Det är stor variation på koncentrationerna mellan olika fabriker och olika undersökningar. Kvicksilver har funnits adderat till partiklar endast till 5% och kadmium till 75%. En av de dominerande tungmetallkällorna är bland fragmenterat skrot, till exempel från bilar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev