Kvicksilver och kadmiumemission vid råstålstillverkning

Luftemissionsdata från huvuddelen av Sveriges stålindustrier visar ett maximum på totalt 350 kg kvicksilver och 300 kg kadmium per år. Det är stor variation på koncentrationerna mellan olika fabriker och olika undersökningar. Kvicksilver har funnits adderat till partiklar endast till 5% och kadmium till 75%. En av de dominerande tungmetallkällorna är bland fragmenterat skrot, till exempel från bilar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen