Kväveoxider i svenska tätorter - exponeringsförhållanden

Ett försök har gjorts för att uppskatta den andel av Sveriges befolkning som överexponeras med avseende på NO2 och med hänsyn till de gällande riktvärdena. Studien tyder på att ca 3 % av befolkningen är överexponerad för NO2 vad gäller riktvärdet för 98 %-il av timmedelvärde. Huvuddelen av dessa personer bor i Stockholm och Göteborg. I utredningen finns det antaganden och därmed felkällor, vilket avspeglar bristen på uppdaterad och pålitlig mätstatistik.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen