Kväveoxider i atmosfären.

I rapporten sammanfattas kväveoxidproblemet vad avser utsläpp till luft, omvandlingsreaktioner i atmosfären och NOX roll vad avser bildningen av nitroorganiska ämnen. Speciell vikt läggs vid kväveoxidernas icke fotokemiska omvandlingsprocesser. Vidare ges en sammanställning över mätmetoder för olika oxiderade kväveföreningar. Slutligen innehåller rapporten en översikt av pågående forskning inom NOX-området vid några institutioner i framför allt USA.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen