Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Svealand — mätningar och modellering

För Luftvårdsförbunden i Södermanlands, Värmlands, Västmanlands län och Länsstyrelserna i Dalarnas, Örebro och Stockholms län samt Luftfartsverket. Resultat t.o.m. september 2010.

Prenumerera på våra nyhetsbrev