Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP)

IVL har på uppdrag av Miljömålsberedningen tagit fram underlag om nuvarande och framtida utsläpp av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP– Short-Lived Climate Pollutants) i Sverige, samt analyserat potentialer och kostnader för ytterligar utsläppsminskningar till år 2030.

Prenumerera på våra nyhetsbrev