Kopparsligs inverkan på trädtillväxt. Inledande arbeten och dokumentation av fältförsöken.

Projektet behandlar huvudsakligen inverkan av tillförd kopparslig på markens biologiska processer och på tillväxten hos tall. Försöken är långsiktiga och i rapporten dokumenteras försöksplaneringen och de inledande arbetena. Effekten av olika sliger och stoftprover på den biologiska aktiviteten i barrmår har undersökts på laboratoriet. Från de flesta material frigjordes tungmetaller endast i ringa grad varför effekterna var små. Kopparslig har tillförts till provytor planterade med tall i Hörle och Jädraås. Där studeras kopparsligens lakning i marken, trädens tillväxt samt förekomsten av storsvampar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen