Konsekvensanalys av skatter och avgifter för flyget

I denna studie analyseras de samhällsekonomiska konsekvenserna av att införa skatter och avgifter för svenskt inrikes samt utrikesflyg. Koldioxidskatt, bränsleskatt och NOx-avgifter analyseras. Utifrån två uppsatta scenarier med tänkta emissionsmål för koldioxid och NOx beskrivs kostnaderna för flygsektorn, staten och samhället.

Prenumerera på våra nyhetsbrev